Kolegiální (peer) podpora

Profese zdravotníka je označována jako pomáhající. A je tomu skutečně tak. Společnost vnímá naši profesi jako potřebnou a přinášející téměř samozřejmou pomoc. Zdravotník má být nejlépe vždy a včas k dispozici pacientům i jejich blízkým. Rychlý, přesný a bezchybný. Přitom však vstřícný a připravený ochotně vyřešit problém, se kterým si jiní nevědí rady. Pomáhat nemocným, starat se o umírající, setkávat se a komunikovat s jejich blízkými, být opakovaně svědkem lidské bolesti, neštěstí, to je často denním údělem zdravotníků. Obvykle vnímají tyto situace jako součást svého poslání.

Lékaři i sestry, stejně jako záchranáři a operátoři, či řidiči vozidel záchranné služby, ti všichni jsou však při své práci svědky nejen tělesného utrpení samotných postižených. Konfrontováni bývají rovněž se zoufalstvím příbuzných a blízkého okolí, ale také s pocity vlastní bezmoci. Pracovníci záchranných služeb či urgentních příjmů, podobně jako řady dalších oborů, jsou navíc často pod značným časovým tlakem. Musí nezřídka přijímat rychlá rozhodnutí, na nichž závisí životy jejich pacientů. U pracovníků v terénu je to také poměrně značné riziko vlastního ohrožení během zásahu (napadení, dopravní nehoda, nebezpečný provoz apod.). K situacím, které vyvolávají stres samy o sobě, je nutno rovněž přičíst i fakt, že jde často o stres kumulovaný, chronický, protože pracovníci jsou těmto událostem vystavováni opakovaně.

V takových chvílích nemusíme zůstat sami se svým smutkem, bezradností, zoufalstvím.  Je pak přirozené říci si o pomoc někomu dalšímu. Může to být Váš partner, kamarád, duchovní, či někdo jiný. Jednou z možností, kde je možné získat podporu, někoho, kdo bude naslouchat, sdílet Vaše trápení, je náš systém kolegiální podpory. Vyškolení kolegové, takzvaní peeři, stejně jako spolupracující psychologové, jsou zde pro Vás. Poskytovaná podpora má nejčastěji individuální podobu, bývá jednorázová a směřuje ke zmírnění stresu, stabilizuje situaci a chrání. Mobilizuje zdroje pomoci a směřuje k co nerychlejší obnově fungování zasaženého zdravotníka.