12. KONFERENCE SPIS – PEEŘI, ŘÍJEN 2018

Na konci října, přesněji v rozmezí 21. – 23. října 2018, se na úpatí Českomoravské Vysočiny, ve Zderazi u Proseče, uskutečnila v pořadí již 12. konference SPIS, tentokrát věnovaná kolegiální podpoře zdravotníkům, tedy peerovské činnosti ve zdravotnických zařízeních a na záchranných službách.

Za kvalifikovaného přispění ze strany kooperujících odborníků na duševní zdraví účastníci mohli a také absolvovali workshopy a prezentace, týkající se nejen sdělení o činnosti, problémech a úspěších jednotlivých krajích v psychosociální intervenční péči, další směrování a vývoj výše zmíněné péče o kolegy. Milým hostem byla psycholožka Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, Mgr. Kateřina Olexová, která se s profesionálním zájmem zúčastnila i některých pracovních skupin.

Poděkování za zdárný průběh konference patří garantům systému SPIS, PhDr. Lukáši Humplovi a Mgr. Vendule Kolářové, kteří připravili a vedli odborný program, všem psychologům, kteří participovali na odborné části, podpoře celého vedení Zdravotnické záchranné služby v podobě osobní účasti ředitele organizace, MUDr. Igora Paara, náměstka pro LPP, MUDr. Otomara Kušičky, náměstka pro OŠE, Ing. Martina Pfeifra a hlavní ekonomky Ing. Ladislavy Kratochvílové. Poděkování za finanční přispění pak patří především Nemoci Pardubického kraje, a.s. a cestou osoby radního pro zdravotnictví, Ing. Valtra, i odboru zdravotnictví kraje, firmě Oriflame a firmě Nástrojárna a lisovna Vaněk Chrudim.

Interventi SPIS se účastnili Rallye Rejvíz 2018

Ve dnech 24.-26. května se členové SPISu účastnili prestižního metodického zaměstnání Rallye Rejvíz 2018. Skupina nových zdravotnických interventů se pod vedením svých zkušených kolegů zapojila do jednoho ze soutěžních úkolů, v jehož rámci mohla prohlubovat své praktické dovednosti při poskytováním první psychické pomoci.

Úkolem interventů při simulované dopravní nehodě bylo poskytnout psychosociální podporu dvěma nezraněným účastníkům – dívce a jejímu mentálně postiženému bratrovi. Situace se v rámci zaměstnání opakovala pro jednotlivé soutěžní posádky a interventi tak mohli do praktické činnosti vstupovat několikrát – jako intervenující, pozorovatelé, ale i jako figuranti.

Po skončení nácviků v terénu, které se velmi blížily realitě, proběhlo zhodnocení práce jednotlivců i celého týmu SPIs. Noví interventi rovněž využili možnosti individuální intervize, kterou jim poskytli přítmoní intervizoři Systému psychosociální intervenční služby.

 

.