Pracovní setkání týmu SPIS Středočeského kraje

Dne 21.11.2017 jsme pořádali pracovní setkání peerů a interventů ZZS SčK v Benešově. Dopolední blok byl věnován problematice organizace obou činností v rámci Záchranné služby Středočeského kraje. Probírali jsme společně různá témata týkající se legislativy, typologie událostí a indikace pro zásah interventa i práci peerů.

Věnovali jsme se statistice, tomu co se nám v letošním roce povedlo a samozřejmě probírali i další plány do roku 2018. Kolegy jsem také seznámila s výstupy konference SPIS v Malenovicích, připomněli jsme si desatero peera a interventa, členové týmu byli motivováni k možností využití intervize a supervize. MUDr. Dana Hlaváčková nás seznámila s různými relaxačními metodami a prevencí syndromu profesního vyhoření. MUDr. Jose Dizon zase prezentoval základy TAI CHI, i s praktickými ukázkami. Připravena byla také prezentace na téma arteterapie. Věnovali jsme se i základům malování pravou mozkovou hemisférou a během odpoledne se s  kolegy věnovali některým relaxačním technikám. Domů jsme odjížděli sice unavení, ale také spokojeni. Na vše dohlížel canisterapeut Buddy.

Mgr. Jiřina Fousková

Koordinátor SPIS ZZS SčK

 

 

 

 

X. pracovní konference SPIS

Ve dnech 15. – 17.10. 2017 se v hotelu Petr Bezruč v Malenovicích v Moravskoslezském kraji (MSK) uskutečnila desátá pracovní konference SPIS, s příznačným názvem “Deset let poté”. S rostoucími léty postupně roste i počet účastníků, kterých letos bylo už 142. Organizaci konference zajišťovala Zdravotnická záchranná služba MSK za podpory Fakultní a Městské nemocnice Ostrava, Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR, firmy Soggiorno a Moravskoslezského kraje.

Program konference zahájil garanti SPIS společně s náměstkyní pro ošetřovatelskou péči ve FN Ostrava PhDr. Andreou Vilímkovou a náměstkem pro NLZP Zdravotnické záchranné služby MSK Bc. Jiřím Flašarem. Následovalo několik společných přednášek a potom rozdělení do šesti skupin, ve kterých probíhaly workshopy. Kromě témat, která znovu otevírala problematiku peer a interventských dovedností byl v programu i workshop s tématem “Zážitky sdílené smrti – prožitky rozšířených stavů vědomí”. Téma, o které byl mezi účastníky velký zájem, prezentovala Mgr. Margareta Johnová.

Jedním ze stěžejních témat konference byla supervize a intervize. Vzhledem k rostoucímu počtu členů SPISu v rámci celé republiky i k zátěži, kterou tato činnost obnáší, je potřeba v systému zavádět praxi individuálních supervizí a intervizí. Kromě několika přednášek a workshopů na tato témata proběhl i workshop zaměřený na přípravu intervizorů SPISu. V každém kraji jsou tak nově k dispozici intervizoři, kteří nabízejí péči a podporu svým kolegům – peerům i interventům. Jak je již zvykem, proběhlo v rámci konference i pracovní jednání krajských koordinátorů a psychologů se systémem spolupracujících.

Náročný program konference doplnila i nabídka volnočasových aktivit. Jedním z dárků k desátým narozeninám SPISu bylo i nádherné počasí, které umožnilo účastníkům vychutnávat malebnou přírodu Beskyd, a některým i výstup na Lysou horu. Asi padesát lidí se pak vydalo do industriální části Ostravy a absolvovalo prohlídku Dolní oblasti Vítkovic.

Díky podpoře sponzorů i obětavé práci organizátorů z Fakultní nemocnice Ostrava a zdravotnické záchranné služby MSK se podařilo vytvořit příjemné prostředí i pro velký počet účastníků, kteří konferenci hodnotili jako vydařenou.

 

Bc. Martin Šimik DiS

cof

sdr

sdr

Konference SPIS ZZS SčK

Ve dnech 22.2-23.2. 2017 jsme pořádali již třetí konferenci SPIS na téma „Psychosociální aspekty složek IZS Středočeského kraje“, kde se již tradičně scházíme nejen s posttraumatickými týmy ostatních složek IZS SčK, ale také s kolegy ze SPISu záchranných služeb sousedních krajů a ZZS  hl.m.Prahy.

Po slavnostním zahájení konference, které proběhlo za účasti hejtmanky Středočeského kraje Ing. Jaroslavy Jermanové, náměstka hejtmanky Martina Kupky
a ředitele zdravotnické záchranné služby SčK  MUDr. Martina Houdka, již následovaly příspěvky na odborná témata.

Program byl bohatý, každý si v něm našel pro sebe něco nového a přínosného. Zmíním jen některá témata, abych neunavovala čtenáře výčtem našich prezentací.

PhDr. Lukáš Humpl nás seznámil s desaterem peerů a interventů, zajímavou a dobře zpracovanou prezentaci měla Mgr. Iveta Nováková Knížková, kterou nazvala „Děti a smrt“. Psycholožky složek IZS nám přiblížily jejich systémy, to jak fungují a co je u nich nového. Na téma sebepéče zazněl zajímavý příspěvek naší kolegyně MUDr.et Bc. Dany Hlaváčkové, měl velký úspěch a rozpoutal bohatou diskuzi na toto téma…

Po skončení prvního dne konference měli účastníci možnost zúčastnit se Osho meditace s  Danou, kterou si mnozí pochvalovali. Večer jsme se setkali u neformální diskuze, někteří relaxovali, jiní vyhledali péči masérky, která nám pomáhá pečovat o pohodu našich kolegů a hostů.

Druhý den konference jsme pokračovali v programu, Dana nás seznámila s alternativními metodami prevence syndromu vyhoření, každý si mohl pro sebe z přednášky odnést něco pro sebe. Na závěr konference jsme vyslechli dva příspěvky našich kolegů z Prahy, kde už také systém psychosociální služby našel svoje místo.

Na úplný závěr tohoto příspěvku bych chtěla poděkovat Marušce Benešové za velkou pomoc s vlastní organizací konference – bez ní by asi nebyla tak příjemná, stará se vždy o náš klid a pohodu.

Velké díky patří také Lukášovi Humplovi za velkou pomoc, hlavně při přípravě programu konference. Dohlíží na to, aby program nebyl pro účastníky konference zcela vyčerpávající, aby byla příjemným a zároveň přínosným setkáním pro nás všechny. Podle ohlasů, které jsem zaznamenala po konferenci, myslím, že nám náš záměr vyšel.

Mgr. Jiřina Fousková

Koordinátor SPIS ZZS SčK

 

SPIS na Rallye Rejvíz 2016

Peeři a interventi SPISu se již několik let pravidelně účastní prestižní mezinárodní záchranářské soutěže posádek zdravotnických záchranných služeb s názvem Rallye Rejvíz. V letošním ročníku participovali v národní i mezinárodní části soutěže, a to při úkolu v terénu, který simuloval pád rodiny (dva dospělí a dvě děti) ze skály do rokle. Celý příspěvek