Intervizoři SPIS

Intervizoři SPIS – peeři a interventi jsou k dispozici pro poskytování intervizí svým kolegům, peerům a interventům SPIS

Kraj Vysočina

Iva Mátlová, email: imatli@centrum.cz

Hana Dlouhá, email: barbora.hd@seznam.cz

David Trojan, email: trojandis@seznam.cz

Denisa Švábová, email: bublinabublina@seznam.cz

Jana Vopelková, email: janavopi@seznam.cz

Liberecký kraj

Šárka Kalinová, email: sarkakalina@seznam.cz

Miroslava Pochopová, email: miroslava.pochopova@seznam.cz

Jolana Strnadová, email: jolana.strnadova@nemlib.cz

Jihočeský kraj

Tomáš Hes, email: hestom@seznam.cz

Středočeský kraj

Marie Benešová, email: marunka.bene@seznam.cz

Jose Dizon, email: zapskh@post.cz, tel. 725712380

Moravskoslezský kraj 

Martin Šimik, email: martin.simik@zzsmsk.cz

Martina Vzorková, email: martina.hu@seznam.cz, tel. 731564313

Silvie Bašistová, email: silvie.basistova@zzsmk.cz, tel. 739033825

Jiří Vildomec, email: jiri.vildomec@zzsmsk.cz, tel. 604123362

Olomoucký kraj

Vítězslav Vurst, email: slavek.vurst@gmail.com

Petr Hönig, email: Petr.Honig@fnol.cz

Zlínský kraj

Radana Uhýrková, email: radana.uh@seznam.cz

Královéhradecký kraj

Iveta Nováková Knížková, email: knizkovaiva@seznam.cz

Martina Drápalová, email: mdrapalka@gmail.com

Věra Müllerová, email: veramul@seznam.cz

Praha

Helena Brýdlová, email: Helena.Brydlova@zzshmp.cz

Bořek Kolář, email: peer.kolar@seznam.cz

Plzeňský kraj

Jana Boučková, email: Jana.Bouckova@domazlice.nemocnicepk.cz

Karlovarský kraj

Jana Lukešová, email: lukesovajanach@seznam.cz

Intervizoři SPIS – psychologové

Jsou k dispozici pro individuální i skupinové intervize peerů a interventů SPIS.

Lenka Šimková, email: simkova-lenka@email.cz, tel. 736 162 489

Zuzana Fajtlová, email: psycholog@zzsjck.cz,  tel. 607 983 634

Lukáš Humpl, email: lukas.humpl@zzsmsk.cz, tel. 720 513 162

Alexandra Škrobánková, email:  skrobankova@volny.cz, tel.  588 445 959 (v pracovní dny – 8:00 – 15:00)

Zdeněk Kubíček, email: Zdenek.Kubicek@fnol.cz, tel.  588445809

Eva Hradilová, email: eva.hradilova@volny.cz, tel. 608 740 342

Supervizoři SPIS


Supervizoři SPIS jsou k dispozici pro individuální a skupinové supervize, či konzultace, pro peery a interventy SPIS.

Blanka Čepická,  email: blanka.cepicka@sena-praha.cz, tel. 724 038 080

Vendula Kolářová, email: venkolarova@seznam.cz, tel: 606 278 103

Adresáře dalších externích supervizorů:

http://www.remedium.cz/seznam-supervizoru.php
http://www.supervize.eu/supervizori/seznam-supervizoru-cis/http://www.cmisk.cz/clenove/akreditovani-supervizori

Metodické doporučení MZČR

Začátkem měsíce září 2019 vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR

“Metodické doporučení pro poskytování psychosociální podpory ve zdravotnictví”.

Materiál sjednocuje podmínky pro nastavení a poskytování psychosociální podpory v resortu zdravotnictví, i systém zdělávání poskytovatelů této podpory, vymezuje základní pojmy a pravidla. Cílem metodického doporučení je vytvoření plošně dostupné sítě psychosociální podpory a umožnění poskytování peer a intervenční péče v rámci resortu zdravotnictví. Doporučení je určeno všem poskytovatelům lůžkové a ambulantní péče i zdravotnickým záchranným službám. Vydání Metodického doporučení SPIS je úspěšným vyvrcholením úsilí umožnit efektivní zavádění peer a intervenšní podpory v rámci celé ČR.

Aktuálně je Metodické doporučení veřejně dostupné na webu MZ ČR zde:http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/metodicke-doporuceni-pro-poskytovani-psychosocialni-podpory-ve-zdravotnictvi-_17753_3.html

V průběhu září bude MZČR Metodické doporučení i s průvodním dopisem rozesílat ředitelům všech zdravotnických zařízení v ČR.

Činnost zdravotnických interventů SPIS – 2018

V roce 2014 byl do systému přidán druhý zamýšlený pilíř psychosociální podpory, a to poskytování první psychické pomoci sekundárně zasaženým osobám ve zdravotnictví, Uživateli, jevícími známky akutní stresové reakce, jsou nejčastěji příbuzní vážně zraněných, nemocných nebo zemřelých pacientů. V této oblasti je patrná velmi naléhavá potřeba a také prudký rozvoj činnosti, jak vyplývá z přiloženého grafu níže. Zdravotničtí interventi poskytli první psychickou pomoc v téměř pěti stech případech, přičemž poprvé u více než tisícovky zasažených osob.

Tato forma podpory začala být před několika lety využívána v rámci první zdravotnické záchranné služby, a to v Moravskoslezském kraji. Následně se přidala Fakultní nemocnice v Ostravě a ZZS Královéhradeckého kraje. Interventy do praxe začaly zavádět další zdravotnické organizace a v současné době je má k dispozici osm záchranných služeb. Intervenční činnost zahájila také FN Hradec Králové a Královské Vinohrady, FN Olomouc, MN Ostrava, nemocnice Liberec a další. Omezeně jsou v činnosti interventi v nemocnicích Opava a Havířov. Aktuálně se k činnosti připravuje tým iinterventů v rámci ZZS HMP.

Nejčastějšími situacemi, kdy je zdravotnický intervent využíván pro práci se sekundárně zasaženými, jsou náhlá a často tragická úmrtí dětských i dospělých pacientů, vážné dopravní nehody, suicidální pokusy, či mimořádné události většího rozsahu.

 Graf – intervence vně:

Peer podpora 2018

Psychosociální podpora zdravotníkům, která vychází z principů Critical Incident Stress Managementu (CISM), je založena především na kolegiální (peer) podpoře. Peer podpora SPISu je jako možnost psychosociální péče pro zdravotnické pracovníky dostupná na všech ZZS, s výjimkou ZZS KVK. Kolegiální podpora nadále probíhá v několika FN – Ostrava, Olomouc, Hradec Králové, Královskéé Vinohrady a v dalších zdravotnických zařízeních, jako jsou nemocnice Liberec, Masarykův onkologický ústav Brno, Jihlava, nemocnice Havířov… Vycvičení peeři jsou zatím, byť dosud neorganizovaní oficiálně, v řadě dalších.

Přes omezené kapacity systému, často plnou dobrovolnost peerů a stále ještě nedostatečnou informovanost o službě, dále meziročně zřetelně narůstá poptávka zdravotníků po možnosti využití této služby. V roce 2018 byla podpora v rámci SPIS poskytnuta osmi stovkám zdravotníků v ČR. K nejčastějším nadlimitně zatěžujícím událostem, kdy je psychosociální podpora v rámci SPISu vyžadována, patří situace úmrtí (jak pacienta, tak i blízké osoby nebo kolegy), pocit vlastního selhání zdravotníka, napadení či zranění při výkonu profese, nehoda sanitního vozidla, ale také kupříkladu situace pracovních konfliktů a iatrogenní poškození pacienta. Ze sledovaných kategorií vyplývá, že službu využívají nejvíce NLZP, ale v desítkách případů také lékaři, sanitáři, operátorky a řidiči ZZS.

Graf využití peer a psychologické podpory zdravotnickými pracovníky v rámci SPIS:

Noví zdravotničtí interventi ukončili výcvik

V polovině července završily téměř dvě desítky účastníků intenzivní přípravu na svou novou dovednost – zdravotnického interventa. Vyslaní pracovníci lůžkových zařízení i zdravotnických záchranných služeb prošli úspěšně výcvikem i závěrečným testem a praktickým ověřením jejich schopností. Mohou se tak zapojovat do poskytování první psychické pomoci sekundárně zasaženým, a to jak v nemocnicích, tak i v terénu.

Zdravotničtí interventi na Rallye Rejvíz 2019

Ve dnech 23.-25. května 2019 se skupina interventů SPIS účastnila mezinárodní soutěže posádek zdravotnických záchranných služeb “Rejvíz 2019”.

Zdravotničtí interventi pracovali v rámci jednoho z úkolu páteční denní etapy. Po odborné přípravě, která proběhla již během čtvrtečního podvečera, cvičili interventi poskytování první psychické pomoci v terénu. Pro rozvoj jejich dovedností posloužila situace dopravní nehody vozidel, se zásahem policie a střelbou při zajišťování prchajícího pachatele trestného činu. Interventi pracovali s psychicky zasaženými a nezraněnými účastníky incidentu, které ztvárnili nainstruovaní figuranti. Součástí praktické odborné přípravy interventů byla i následná zpětná vazba na poskytnutou první psychickou pomoc. Velkým benefitem se pak stala možnost zkoušet její poskytování ve stejné situace vícekrát, protože stanovištěm během dne prošlo více než dvacet soutežních týmů a nehoda se zásahem složek IZS tak byla simulována mnohokrát.

Přínosem pro účastníky – interventy byla rovněž individuální a skupinová supervize, kterou po dva dny poskytovala supervizorka SPIS, PhDr Blanka Čepická, PhD.

Noví absolventi výcviku – interventi

Ve středu 12. prosínce byl kolokviem završen daší certifikovaný výcvik První psychické pomoci, který probíhal pod záštitou brněnského NCO NZO. Šestnáct zdravotnických  pracovníků z nemocnic i záchranných služeb prošlo úspěšně devíti denním základním vzděláním a získalo tak dovednosti zdravotnického interventa.

Někteří z nich mají již nyní, necelý týden po ukončení výcviku, za sebou svou první “ostrou” zkušenost s poskytováním první psychické pomoci blízkým pacientů a zapojili se tak do práce v rámci Systému psychosociální intervenční služby.

V České republice je aktuálně 230 činných zdravotnických interventů, kteří pracují v rámci svých organizací – nemocnic a zdravotnických záchranných služeb.

 

12. KONFERENCE SPIS – PEEŘI, ŘÍJEN 2018

Na konci října, přesněji v rozmezí 21. – 23. října 2018, se na úpatí Českomoravské Vysočiny, ve Zderazi u Proseče, uskutečnila v pořadí již 12. konference SPIS, tentokrát věnovaná kolegiální podpoře zdravotníkům, tedy peerovské činnosti ve zdravotnických zařízeních a na záchranných službách.

Za kvalifikovaného přispění ze strany kooperujících odborníků na duševní zdraví účastníci mohli a také absolvovali workshopy a prezentace, týkající se nejen sdělení o činnosti, problémech a úspěších jednotlivých krajích v psychosociální intervenční péči, další směrování a vývoj výše zmíněné péče o kolegy. Milým hostem byla psycholožka Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, Mgr. Kateřina Olexová, která se s profesionálním zájmem zúčastnila i některých pracovních skupin.

Poděkování za zdárný průběh konference patří garantům systému SPIS, PhDr. Lukáši Humplovi a Mgr. Vendule Kolářové, kteří připravili a vedli odborný program, všem psychologům, kteří participovali na odborné části, podpoře celého vedení Zdravotnické záchranné služby v podobě osobní účasti ředitele organizace, MUDr. Igora Paara, náměstka pro LPP, MUDr. Otomara Kušičky, náměstka pro OŠE, Ing. Martina Pfeifra a hlavní ekonomky Ing. Ladislavy Kratochvílové. Poděkování za finanční přispění pak patří především Nemoci Pardubického kraje, a.s. a cestou osoby radního pro zdravotnictví, Ing. Valtra, i odboru zdravotnictví kraje, firmě Oriflame a firmě Nástrojárna a lisovna Vaněk Chrudim.