SPIS se plně zapojil do pomoci v krizové situaci

Zdravotničtí peeři a interventi SPIS jsou v období aktuální krizové situace v ČR zapojeni do boje s epidemií nejen jako zdravotničtí pracovníci. V rámci svých dovedností také poskytují první psychickou pomoc obyvatelstvu, či svým kolegům.

K plošnému zapojení interventů SPIS formou telefonické podpory došlo ve čtvrtek 25. března. Připojujeme tiskovou zprávu Ministerstva zdravotnictví: 

Ministerstvo zdravotnictví spouští pod číslem 1212 linku první psychické pomoci

Období nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 či povinně nařízená domácí karanténa může pro někoho znamenat nepřiměřenou psychickou zátěž. Ministerstvo zdravotnictví proto spustilo pod číslem 1212 také linku první psychické pomoci. Linka je bezplatná a určena všem občanům. Provoz linky zajišťují zdravotničtí interventi a psychologové Systému psychosociální intervenční služby (SPIS), vycvičení pro komunikaci s lidmi zasaženými psychicky nadlimitní situací.

Během nově nastalých vládních opatření byl zaznamenán nárůst výskytu stavu úzkostí. Vzniklá situace může ovlivnit především osoby, které se již před tímto stavem špatně vyrovnávali se stresem nebo mají predispozice na horší reakce na stres. Je proto potřeba klást důraz na prevenci proti prožívání strachu a stresu. Stres je reakce na ohrožení a s tím souvisí i pocity úzkosti. Tyto pocity vychází z nejistoty a z neznámého. Linka psychické pomoci pod číslem 1212 (volba 5) nabízí možnost promluvit si s odborníkem, který úzkostem volajícího a s nimi spojenými starostmi porozumí a bude spolu s ním hledat řešení a úlevu.
„Koronavirus je nový virus, který ještě úplně neznáme a přirozeně se mohou objevit pocity strachu. Strach mohou vyvolávat i nesprávné informace a fámy. Fakta i možnost situaci s někým sdílet strach minimalizují. V psychicky náročné situaci je důležité mít příležitost promluvit si s někým, kdo porozumí situaci, ve které se volající nachází. Linku jsme zřídili hlavně proto, aby poskytla volajícímu bezpečný prostor pro podpůrný rozhovor v obtížné situaci s odborníkem, který mu případně nabídne další možnosti pomoci,“ vysvětluje smysl linky první psychické pomoci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Provoz linky první psychické pomoci je vázán na číslo 1212, na něž mohou volat občané v souvislosti s aktuální epidemií. Po jeho aktivaci se v hlavní nabídce mezi sděleními v rámci dalšího směrování hovoru ozve také: „Máte v souvislosti s aktuální situací obavy o sebe nebo své blízké a potřebujete o tom mluvit? Stiskněte 5“ Po zvolení této možnosti je volající propojen na pracovníka podpůrné linky. Provoz zajišťují zdravotničtí interventi a psychologové Systému psychosociální intervenční služby (SPIS), vycvičení pro komunikaci s lidmi zasaženými psychicky nadlimitní situací. Dostupnost linky je aktuálně v době 7-24 hodin a v případě potřeby bude dále upravována. V nočních hodinách je případný volající odkázán na non-stop linku krizové pomoci. 
Linku první psychické pomoci mohou využít lidé, na které doléhá aktuální krizová situace, vyvolaná ohrožením zdravotní povahy. Volat tedy mohou ti, jež cítí strach z nemoci, či nákazy, obtížně zvládají karanténu, mají pocity bezmoci, těžce nesou izolaci, potřebují podporu při zvládnutí akutního stresu, cítí hněv nebo zklamání v souvislosti se současnou situací, kterou prožívají.        
Smyslem linky je poskytnout volajícím bezpečný prostor pro podpůrný rozhovor v obtížné situaci, v níž se nacházejí. V případě potřeby jim může pracovník linky doporučit odbornou péči a sdělit vhodné kontakty.

_______________________________________________

Děkujeme všem interventům SPIS, kteří jsou dobrovolně, nad rámec svých běžných pracovních povinností, do zajištění chodu linky zapjeni. Za jejich energii, čas i zájem o potřeby druhých. 

 

První pražská konference Systému psychosociální intervenční služby

Konference se konala ve čtvrtek 5. března 2020  za přítomnosti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, ředitelů ZZS HMP Petra Koloucha a FN Královské Vinohrady Petra Arenbergera a ředitele odboru zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy Martina Ježka.

Cílem akce bylo představit smysl a přínosy psychosociální intervenční služby v resortu zdravotnictví a motivovat další zdravotnická zařízení k zavedené tohoto druhu podpory o vlastní zaměstnance, stejně jako o sekundárně zasažené blízké, či pozůstalé.

Článek o konfernci naleznete zde: https://www.zzshmp.cz/aktuality/kdyz-pacienti-i-zdravotnici-potrebuji-pomoc-v-praze-si-poprve-vymenili-zkusenosti-odbornici-systemu-psychosocialni-intervencni-sluzby/

  

 

Sestra roku 2019 je členkou SPIS

Je pro nás ctí, že setrou roku 2019 se stala naše kolegyně Ivana Trnková, která pracuje ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Ivana je zároveň aktivní peerkou a interventkou Systému psychosociální intervenční služby ČR. 

Článek o vízězce ankety naleznete zde: https://www.prozeny.cz/clanek/rozhovor-sestra-roku-ivana-trnkova-61785#utm_content=freshnews&utm_term=sestra%20roku%202019&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz

Mimořádný kurz – První psychická pomoc ve zdravotnictví

Vzhledem k aktuální naplněnosti řádně plánovaného certifikovaného kurzu První psychická pomoc ve zdravotnictví, (č.1000/870), který připravuje budoucí zdravotnické interventy, s počátkem v září 2020,

byl právě vypsán mimořádný certifikovaný kurz První psychická pomoc ve zdravotnictví, který bude realizován od dubna do června 2020. Do kurzu je možno se již hlásit prostřednictvím on-line formuláře NCO NZO: https://www.nconzo.cz/cs/prvni-psychicka-pomoc-ve-zdravotnictvi-intervencni-pece-poskytovana-sekundarne-zasazenym-870-32020

 

 

Vzdělávací akce NCO NZO pro rok 2020

V odkazu zde:  870_Krizova_pripravenost_2020 naleznete termíny a specifikace vzdělávacích akcí NCO NZO Brno, které v roce 2020 pořádá Katedra krizové připravenosti a managementu ve zdravotnictví”:

PEER PROGRAM PÉČE – září až listopad 2020

PRVNÍ PSYCHICKÁ POMOC VE ZDRAVOTNICTVÍ – září až říjen 2020

Kromě základních výcviků pro přípravu zdravotnických peerů a zdravotnických interventů se většina kurzů vztahuje k dalšímu rozvoji dovedností stávajících peerů a interventů:

SPECIFIKA INTERVENČNÍ PODPORY V NEMOCNICÍCH – únor 2020

KOMUNIKACE A KONTAKT S BLÍZKÝMI PACIENTŮ A POZŮSTALÝMI – březen 2020

INTERVENČNÍ PRÁCE S VINÍKEM – březen 2020

PSYCHOHYGIENA V ČINNOSTI PEERA A INTERVENTA – květen 2020

ROZVÍJENÍ DOVEDNOSTÍ INTERVIZORA SPIS – květen 2020

SKUPINOVÉ FORMY PODPORY PO MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH – červen 2020

PRVNÍ PSYCHICKÁ POMOC PŘI ÚMRTÍ DĚTÍ V TĚHOTENSTVÍ, PŘI PORODU A V ÚTLÉM VĚKU – červen 2020

PROFESIONÁLNÍ ZPŮSOBY PÉČE O SEBE – říjen 2020

Na všechny uvedené vzdělávací akce je možno se přihlašovat na www.nconzo.cz

.

 

Činnost SPIS – Aktivní střelec ve FNO

Mimořádná událost ve Fakultní nemocnici Ostrava byla krajskému zdravotnickému operačnímu středisku ZZS MSK nahlášena v 7:22 hodin, o deset minut později byly týmy zdravotnické záchranné služby připraveny k zásahu před budovou polikliniky, kde ke střelbě došlo. Ukazuje se, že na místě jsou čtyři oběti střelce. Následně umírají dva lidé na svá zranění v dalších hodinách, sedmá oběť o několik dní později. Pachatel byl hledán policií v prostorách polikliniky a později v terénu, kde nakonec suicidoval.

 1. První psychická pomoc veřejnosti – sekundárně zasaženým

Na místě byla zjištěna přítomnost desítek sekundárně zasažených osob se známkami akutní stresové reakce. V 8 hodin přijíždí na místo události psycholog ZZS MSK (garant SPIS) a neprodleně jsou povoláváni další zdravotničtí interventi – během hodiny šest členů SPIS týmu ZZS MSK a tři zdravotničtí interventi FN Ostrava. Poskytovali první psychickou pomoc během ranních a dopoledních hodin v prostorách polikliniky a na dalších místech nemocnice. Dominovala práce s projevy obav o život zasažených, s emocemi a jejich sdílení, zklidnění, zajištění bezpečného prostoru, asistence policii při komunikaci s přímými svědky a snaze dohledat pachatele, předávání základních informací, zajištění tepelného komfortu. Zdravotničtí interventi však také pracovali s příbuznými obětí a v prvních hodinách pomáhali nést jejich obavy i nejistotu, zda jsou jejich blízcí naživu.

Převážná většina poskytnutých intervencí proběhla v ranních a dopoledních hodinách, poslední pak ještě i večer. Pro jejich zvládnutí u množství psychicky zasažených byla potřebná také spolupráce s interventy a psychology PČR a HZS. Další péči o ně si následně převzalo Krizové centrum Ostrava, ADRA, Bílý kruh bezpečí a další organizace. Provoz krizové linky, zřízené fakultní nemocnicí, zajišťovali peeři a interventi FNO a ZZS. Volající hledali své blízké, kteří byli v době útoku v nemocnici, sháněli své osobní věci, jež zůstaly na chodbách polikliniky, dotazovali se na možnost dárcovství krve, chtěli poděkovat, požadovali informace o provozu lékárny a ambulancí v prostorách polikliniky. Někteří potřebovali psychickou podporu a ventilaci strachu z dalších útoků…

       Přehled činnosti zdravotnických interventů SPIS dne 10. 12. 2019

 • Zapojeno 10 zdravotnických interventů SPIS
 • Krátké informační rozhovory či edukace                                         250 osob
 • Poskytnutí první psychické pomoci u stresových reakcí                  54 osob

            (38 odvedli interventi ZZS a 16 realizovali interventi FNO)

 • Krizová linka FNO  – odvedeno                                                        220 hovorů

         z toho s využitím intervenčních dovedností                                      35 hovorů

 

 1. Poskytování peer podpory zasaženým zdravotníkům

Mimořádná událost se odehrála v největším zdravotnickém zařízení v Moravskoslezském kraji a dotkla se více než dvou stovek zdravotnických pracovníků. Kromě samotné ambulance traumatologie také okolních ambulancí, ale i oddělení a pracovišť v jiných částech nemocnice. Zasaženi byli také členové výjezdových skupin ZZS. Již v den útoku a během následujícího týdne se zasaženým zdravotníkům věnoval peer tým Systému psychosociální intervenční služby. Kromě členů podpůrného týmu FNO a ZZS poskytli pomoc také peeři a psychologové z nemocnic Opava a Havířov, FN Olomouc a ZZS Libereckého kraje.  

 Přehled činnosti zdravotnických peerů SPIS

 • Zapojeno 18 peerů a 4 psychologové SPIS
 • V rámci peer psychické podpory ošetřeno 120 zdravotníků

                                                                                  6 jiných pracovníků FNO

                                                                                  3 studenti

 • Individuální peer intervence                            54 osob (8 na ZZS, 46 ve FNO)
 • Skupinové intervence                                     11 (přítomno 107 účastníků).

Aktuálně není peer podpora poskytovaná zdravotnickým pracovníkům uzavřena. Vzhledem k vysoce zátěžové situaci očekáváme její potřebu i s delším časovým odstupem. Peeři proto zůstávají zdravotnickým pracovníkům i nadále k dispozici pro individuální intervence. 

Mimořádná událost ve FN Ostrava prověřila připravenost Systému psychosociální intervenční služby k poskytování peer i intervenční psychické podpory při situaci hromadného charakteru se souběžným zasažením civilních osob i zdravotnických pracovníků. V reálných podmínkách byla ověřena funkčnost systému při potřebě masivního nasazení, jeho okamžitá aktivace, a to jak v peer, tak i intervenční části podpory.    

Odborná garantka SPIS převzala ocenění

Odborná garantka Systému psychosociální intervenční služby, Vendula Kolářová, převzala z rukou ředitele ZZS Libereckého kraje u příležitosti Slavnostního ocenění záchranářů, pamětní list. Ředitel Luděk Kramář tak ocenil mezi dalšími pracovníky i práci naší kolegyně a její přínos při zavedení psychosociální intervenční služby v rámci ZZS Libereckého kraje.   Tato služba je díky svému nastavení funkční a ve velké míře využívaná nejen směrem k pacientům a jejich blízkým, ale pomáhá také zaměstnancům ZZS LK. 

Vendy, připojujeme se k ocenění za Tvou obětavou práci a děkujeme.

 

 

Mimořádný peer výcvik NCO NZO Brno

V návaznosti na Metodické doporučení pro poskytování psychosociální podpory, vydané v září tohoto roku MZ ČR, otevírá Národní centrum ošetřovatelství Brno mimořádný základní výcvik Peer prigram péče a podpory zdravotnickým pracovníkům. Kurz bude probíhat od 5.12.2019 a jeho ukončení je plánováno na únor 2020.

Aktuálně jsou ještě stále volná místa a je možno přihlašovat se.

Odkaz na akci a přihlášení:.  .

https://www.nconzo.cz/cs/peer-program-pece-a-podpory-zdravotnickym-pracovnikum-strategie-zvladani-psychicky-narocnych-profesnich-situaci-870-22019

 

 

 

14. konference SPIS – Peer

20.– 22.10.2019 Váňův statek, Dubovice

            Jak už bývá zvykem, dvakrát do roka se koná celostátní konference SPIS. Tentokrát jsme se vrátili na Vysočinu do příjemného prostředí Váňova statku v Dubovicích, kde jsme uspořádali 14. pracovní konferenci SPIS, tato byla pro peery. Většina účastníků a přednášejících se sjela už v neděli a využili tak připraveného programu „pro nedočkavé“. Kromě setkání krajských koordinátorů a psychologů SPIS byly připraveny zajímavé workshopy, které nastartovaly pracovní zaměření konference.

            V pondělí byla konference oficiálně zahájena odbornými garanty SPIS. Při zahájení akce jsme přivítali paní ředitelku ZZS KV, organizátora akce, Ing. Vladislavu Filovou, která přednesla úvodní řeč. Dopolední program se nesl v duchu novinek ve SPIS  spolu s  nezapomenutelným okamžikem, kterým bylo vystoupení nemocničního kaplana. Programem celého dne se prolínaly tematické pracovní workshopy, pod vedením našich psychologů, spolu se souběžnou bohatou nabídkou individuálních a skupinových supervizí a intervizí. Velmi zajímavým a vtipným zakončením pondělního odborného programu konference byl hromadný workshop Mapa krajů. Protože jsme už od neděle intenzivně pracovali, pondělní den byl zakončen večerní kulturní akcí s přátelským posezením.

  

          Poslední den konference účastníci vyslechli velmi zajímavé prezentace, proběhly poslední intervize a na závěr jsme se všichni sešli při zakončení této pracovní akce. Odborní garanti, Vendulka Kolářová a Lukáš Humpl, kterým tímto děkujeme za pestrý a zajímavý program, zhodnotili a uzavřeli 14. konferenci SPIS závěrečným zhodnocením společné práce.

Velké poděkování patří organizačnímu týmu ZZS KV a Nemocnice Jihlava. Dále velmi děkujeme pořadateli akce ZZS KV, partnerům a podporovatelům konference. Velké díky patří také sponzorům akce, jejichž podpory si velmi vážíme.

Mgr. Hana Dlouhá, Krajský koordinátor SPIS Kraje Vysočina

Aktuální zprávy o Systému psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví

V návaznosti na vydání Metodického doporučení pro poskytování psychosociální podpory ve zdravotnictví upozorňujeme na aktuální informace:

 1. Reportáž (v čase cca 23:15) o peer podpoře ve zdravotnictví, kterou 18.9.2019 odvysílala ve svém hlavním večerním zpravodajství TV Prima. Reportáž zde:https://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/18092019-1
 2. Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo v pátek 20. září 2019 k zavádění psychosociální podpory v resortu tiskovou zprávu, kterou naleznete zde: http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-zavadi-psychosocialni-podporu-zdravotnikum_17837_1.html