Noví absolventi výcviku – interventi

Ve středu 12. prosínce byl kolokviem završen daší certifikovaný výcvik První psychické pomoci, který probíhal pod záštitou brněnského NCO NZO. Šestnáct zdravotnických  pracovníků z nemocnic i záchranných služeb prošlo úspěšně devíti denním základním vzděláním a získalo tak dovednosti zdravotnického interventa.

Někteří z nich mají již nyní, necelý týden po ukončení výcviku, za sebou svou první “ostrou” zkušenost s poskytováním první psychické pomoci blízkým pacientů a zapojili se tak do práce v rámci Systému psychosociální intervenční služby.

V České republice je aktuálně 230 činných zdravotnických interventů, kteří pracují v rámci svých organizací – nemocnic a zdravotnických záchranných služeb.

 

12. KONFERENCE SPIS – PEEŘI, ŘÍJEN 2018

Na konci října, přesněji v rozmezí 21. – 23. října 2018, se na úpatí Českomoravské Vysočiny, ve Zderazi u Proseče, uskutečnila v pořadí již 12. konference SPIS, tentokrát věnovaná kolegiální podpoře zdravotníkům, tedy peerovské činnosti ve zdravotnických zařízeních a na záchranných službách.

Za kvalifikovaného přispění ze strany kooperujících odborníků na duševní zdraví účastníci mohli a také absolvovali workshopy a prezentace, týkající se nejen sdělení o činnosti, problémech a úspěších jednotlivých krajích v psychosociální intervenční péči, další směrování a vývoj výše zmíněné péče o kolegy. Milým hostem byla psycholožka Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, Mgr. Kateřina Olexová, která se s profesionálním zájmem zúčastnila i některých pracovních skupin.

Poděkování za zdárný průběh konference patří garantům systému SPIS, PhDr. Lukáši Humplovi a Mgr. Vendule Kolářové, kteří připravili a vedli odborný program, všem psychologům, kteří participovali na odborné části, podpoře celého vedení Zdravotnické záchranné služby v podobě osobní účasti ředitele organizace, MUDr. Igora Paara, náměstka pro LPP, MUDr. Otomara Kušičky, náměstka pro OŠE, Ing. Martina Pfeifra a hlavní ekonomky Ing. Ladislavy Kratochvílové. Poděkování za finanční přispění pak patří především Nemoci Pardubického kraje, a.s. a cestou osoby radního pro zdravotnictví, Ing. Valtra, i odboru zdravotnictví kraje, firmě Oriflame a firmě Nástrojárna a lisovna Vaněk Chrudim.

Interventi SPIS se účastnili Rallye Rejvíz 2018

Ve dnech 24.-26. května se členové SPISu účastnili prestižního metodického zaměstnání Rallye Rejvíz 2018. Skupina nových zdravotnických interventů se pod vedením svých zkušených kolegů zapojila do jednoho ze soutěžních úkolů, v jehož rámci mohla prohlubovat své praktické dovednosti při poskytováním první psychické pomoci.

Úkolem interventů při simulované dopravní nehodě bylo poskytnout psychosociální podporu dvěma nezraněným účastníkům – dívce a jejímu mentálně postiženému bratrovi. Situace se v rámci zaměstnání opakovala pro jednotlivé soutěžní posádky a interventi tak mohli do praktické činnosti vstupovat několikrát – jako intervenující, pozorovatelé, ale i jako figuranti.

Po skončení nácviků v terénu, které se velmi blížily realitě, proběhlo zhodnocení práce jednotlivců i celého týmu SPIs. Noví interventi rovněž využili možnosti individuální intervize, kterou jim poskytli přítmoní intervizoři Systému psychosociální intervenční služby.

 

.

11. Konference SPIS – IDENTITA INTERVENTA

Druhou dubnovou neděli se do Dubovic na Vysočinu sjeli interventi z celé České republiky. Šlo o 11. pracovní konferenci SPIS a byla zvláštní v tom, že byla určena pouze interventům. Této konference se zúčastnilo 94 kolegů SPIS, včetně osmi psychologů. Program byl bohatý a už od neděle byly pro účastníky k dispozici odborně vedené workshopy. Nedělní program byl určen také schůzkám garantů SPIS, ODZ a setkání krajských koordinátorů. Byla probrána témata o minulosti, současnosti a hlavně budoucnosti SPIS.

Stěžejním tématem, které se prolínalo celou konferencí, bylo téma „IDENTITA INTERVENTA“. V pondělí pracovali účastníci již od rána, po několika přednáškách se účastníci rozdělili dle připravených témat a absolvovali workshopy. Byl také velký zájem o individuální intervize, které pro kolegy zdravotnické interventy nabízeli odborníci na duševní zdraví. Workshopy a individuální intervize pak pokračovaly do odpoledních hodin.Po té jsme uvítali psycholožku PČR se zajímavým vstupem. V podvečer byla pro účastníky připravena nabídka individuálních a skupinových forem sebepéče a relaxace.

Úterý byl závěrečný den konference, vyslechli jsme několik zajímavých prezentací, bohatou diskuzi rozvířilo téma právních otázek ve zdravotnictví, zejména v praxi interventa. Po workshopech a individuálních intervizích jsme se sešli k závěrečnému zhodnocení odborné akce.

Účastníci projevili velkou spokojenost s prostředím a organizačním zajištěním konference. Poděkování si vyslechl organizační tým, Hana Dlouhá, Jana Vopelková a Iva Mátlová. Interventi ocenili také bohatý program konference, velkou nabídku diskutovaných témat a workshopů. Velmi oceněn byl přínos intervizí a usilovná práce všech ODZ a garantů SPIS.

Děkujeme za odbornou přípravu konference Vendulce Kolářové a Lukášovi Humplovi.

Za organizační tým konference: Hana Dlouhá krajský koordinátor SPIS Kraje Vysočina

Děkujeme všem podporovatelům konference SPIS

Kraj Vysočina, ZZS KV, Nemocnice Jihlava

a sponzorům konference

  1. AMI, Obec Kámen, ARMATUS droup s.r.o., STK Jihlava, SEFIRA spol. s.r.o., AUTOOPRAVNY Jihlava, Astera g., Hodečková Iva – podnikatel, Zmeškal Petr – podnikatel, Kovovýroba Šimek, Čech odpady, HAND – MADE, pivovar BERNARD.

 

Pracovní setkání týmu SPIS Středočeského kraje

Dne 21.11.2017 jsme pořádali pracovní setkání peerů a interventů ZZS SčK v Benešově. Dopolední blok byl věnován problematice organizace obou činností v rámci Záchranné služby Středočeského kraje. Probírali jsme společně různá témata týkající se legislativy, typologie událostí a indikace pro zásah interventa i práci peerů.

Věnovali jsme se statistice, tomu co se nám v letošním roce povedlo a samozřejmě probírali i další plány do roku 2018. Kolegy jsem také seznámila s výstupy konference SPIS v Malenovicích, připomněli jsme si desatero peera a interventa, členové týmu byli motivováni k možností využití intervize a supervize. MUDr. Dana Hlaváčková nás seznámila s různými relaxačními metodami a prevencí syndromu profesního vyhoření. MUDr. Jose Dizon zase prezentoval základy TAI CHI, i s praktickými ukázkami. Připravena byla také prezentace na téma arteterapie. Věnovali jsme se i základům malování pravou mozkovou hemisférou a během odpoledne se s  kolegy věnovali některým relaxačním technikám. Domů jsme odjížděli sice unavení, ale také spokojeni. Na vše dohlížel canisterapeut Buddy.

Mgr. Jiřina Fousková

Koordinátor SPIS ZZS SčK