Peer podpora 2018

Psychosociální podpora zdravotníkům, která vychází z principů Critical Incident Stress Managementu (CISM), je založena především na kolegiální (peer) podpoře. Peer podpora SPISu je jako možnost psychosociální péče pro zdravotnické pracovníky dostupná na všech ZZS, s výjimkou ZZS KVK. Kolegiální podpora nadále probíhá v několika FN – Ostrava, Olomouc, Hradec Králové, Královskéé Vinohrady a v dalších zdravotnických zařízeních, jako jsou nemocnice Liberec, Masarykův onkologický ústav Brno, Jihlava, nemocnice Havířov… Vycvičení peeři jsou zatím, byť dosud neorganizovaní oficiálně, v řadě dalších.

Přes omezené kapacity systému, často plnou dobrovolnost peerů a stále ještě nedostatečnou informovanost o službě, dále meziročně zřetelně narůstá poptávka zdravotníků po možnosti využití této služby. V roce 2018 byla podpora v rámci SPIS poskytnuta osmi stovkám zdravotníků v ČR. K nejčastějším nadlimitně zatěžujícím událostem, kdy je psychosociální podpora v rámci SPISu vyžadována, patří situace úmrtí (jak pacienta, tak i blízké osoby nebo kolegy), pocit vlastního selhání zdravotníka, napadení či zranění při výkonu profese, nehoda sanitního vozidla, ale také kupříkladu situace pracovních konfliktů a iatrogenní poškození pacienta. Ze sledovaných kategorií vyplývá, že službu využívají nejvíce NLZP, ale v desítkách případů také lékaři, sanitáři, operátorky a řidiči ZZS.

Graf využití peer a psychologické podpory zdravotnickými pracovníky v rámci SPIS: