Interventi SPIS se účastnili Rallye Rejvíz 2018

Ve dnech 24.-26. května se členové SPISu účastnili prestižního metodického zaměstnání Rallye Rejvíz 2018. Skupina nových zdravotnických interventů se pod vedením svých zkušených kolegů zapojila do jednoho ze soutěžních úkolů, v jehož rámci mohla prohlubovat své praktické dovednosti při poskytováním první psychické pomoci.

Úkolem interventů při simulované dopravní nehodě bylo poskytnout psychosociální podporu dvěma nezraněným účastníkům – dívce a jejímu mentálně postiženému bratrovi. Situace se v rámci zaměstnání opakovala pro jednotlivé soutěžní posádky a interventi tak mohli do praktické činnosti vstupovat několikrát – jako intervenující, pozorovatelé, ale i jako figuranti.

Po skončení nácviků v terénu, které se velmi blížily realitě, proběhlo zhodnocení práce jednotlivců i celého týmu SPIs. Noví interventi rovněž využili možnosti individuální intervize, kterou jim poskytli přítmoní intervizoři Systému psychosociální intervenční služby.

 

.