Vzdělávání SPIS 2017

V roce 2017 úspěšně pokračovalo vzdělávání nových peerů, a to v rámci realizovaných výcviků. Partnerem vzdělávání nadále zůstává Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně (NCO NZO). Během roku byly připraveny více než dvě desítky zdravotnických pracovníků nemocnic i zdravotnických záchranných služeb pro peer činnost. Zjevně přitom narůstá účast pracovníků z nemocnic. Aktuální stav je odrazem postupného rozvoje zájmu o peer podporu právě v této oblasti. Oproti předchozím letům jsou vysílání pracovníci nejen z velkých (fakultních) nemocnic, ale také ze zařízení okresního typu.

Současně s přípravou peerů proběhly také výcviky interventů. Jednalo se o dva certifikovné výcviky na půdě NCO NZO. Rovněž v intervenční části činnosti a poskytování první psychické pomoci sekundárně zasaženým je pozorovatelný vzrůstající zájem ze strany nemocnic.

Další vzdělávání již vycvičených spolupracovníků SPISu probíhalo během celého roku v rámci řady odbornými garanty schválených akcí:

  • Workshop v rámci Brněnských dnů urgentní medicíny
  • Refresh týmu PIS Moravskoslezského kraje za účasti zástupců týmu KHK
  • Aktivní účast peerů a interventů v rámci mezinárodního zaměstnání Rallye Rejvíz
  • Peer refreshe organizované na různá témata v NCO NZO
  • Intervenční refreshe organizované na vyžádaná témata v NCO NZO
  • Lokální refreshe jednotlivých týmů v krajích
  • Konference SPIS v Moravskoslezském kraji
  • A další…