Edukační činnost SPIS 2017

Spolupracovníci SPIS se kromě samotné péče o zasažené kolegy – zdravotníky, začali podílet rovněž na edukační činnosti. Primární prevence, tedy příprava pracovníků na možnou mimořádnou událost a její očekávaný dopad na psychiku a výkon zdravotníka, se stala nedílnou součástí poslání peerů. Stejně tak důležitá je informovanost zdravotnické obce o možnostech využití systému a aktivní účast na odborných konferencích, kongresech či seminářích. Peeři a psychologové SPISu přednášeli v roce 2017 základní poznatky o systému, jeho smyslu a možnostech využití na 85 akcích odborného charakteru. V rámci těchto aktivit kromě aktivních účastí na konferencích, seminářích, workshopech apod., edukovali také studenty zdravotnických škol, s nimiž SPIS v navázal spolupráci.