Činnost zdravotnických interventů 2017

V roce 2014 byl do systému přidán druhý zamýšlený pilíř psychosociální podpory, a to poskytování první psychické pomoci sekundárně zasaženým osobám ve zdravotnictví, Uživateli, jevícími známky akutní stresové reakce, jsou nejčastěji příbuzní vážně zraněných, nemocných nebo zemřelých pacientů. V této oblasti je patrná velmi naléhavá potřeba a také prudký rozvoj činnosti, jak vyplývá z přiloženého grafu níže. Zdravotničtí interventi poskytli první psychickou pomoc ve 403 případech, a to u téměř devíti set třiceti zasažených osob.

Tato forma podpory začala být před několika lety využívána v rámci první zdravotnické záchranné služby, a to v Moravskoslezském kraji. Následně se přidala Fakultní nemocnice v Ostravě a ZZS Královéhradeckého kraje. Interventy do praxe začaly zavádět další zdravotnické organizace a v současné době je má k dispozici osm záchranných služeb. Intervenční činnost zahájila také FN Hradec Králové a Královské Vinohrady, MN Ostrava, nemocnice Liberec a další. Omezeně jsou v činnosti interventi v nemocnicích Opava a Havířov. Aktuálně se k činnosti připravují týmy iinterventů v rámci ZZS HMP a FN Olomouc.

Nejčastějšími situacemi, kdy je zdravotnický intervent využíván pro práci se sekundárně zasaženými, jsou náhlá a často tragická úmrtí dětských i dospělých pacientů, vážné dopravní nehody, suicidální pokusy, či mimořádné události většího rozsahu.

 Graf – intervence vně: