Vzdělávání SPIS 2016

V roce 2016 úspěšně pokračovalo vzdělávání nových peerů, a to v rámci realizovaných výcviků. Partnerem vzdělávání nadále zůstává Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně (NCO NZO). Během roku byly připraveny tři desítky zdravotnických pracovníků nemocnice i zdravotnických záchranných služeb pro peer činnost, mezi nimi také dva lékaři. Zjevně přitom narůstá účast pracovníků z nemocnic. Aktuální stav je odrazem postupného rozvoje zájmu o peer podporu právě v této oblasti. Oproti předchozím letům jsou vysílání pracovníci nejen z velkých (fakultních) nemocnic, ale také ze zařízení okresního typu. Z velkých zdravotnických zařízení se k peer podpoře během roku 2016 přidala FN Královské Vinohrady a ZZS HMP, podpora se rozvíjí rovněž v rámci ZZS OK.

Současně s přípravou peerů proběhly také výcviky interventů. Jednalo se jak o vzdělávací akce na půdě NCO NZO, tak o výcvik další části intervenčního týmu ve FN Ostrava. Také v intervenční části činnosti a poskytování první psychické pomoci sekundárně zasaženým je pozorovatelný vzrůstající zájem ze strany nemocnic.

Další vzdělávání již vycvičených spolupracovníků SPISu probíhalo během celého roku v rámci řady odbornými garanty schválených akcí:

  • Workshop v rámci Brněnských dnů urgentní medicíny
  • Refresh týmu PIS Moravskoslezského kraje za účasti zástupců týmu KHK
  • Aktivní účast peerů a interventů v rámci mezinárodního zaměstnání Rallye Rejvíz
  • Peer refreshe organizované na různá témata v NCO NZO
  • Intervenční refreshe organizované na vyžádaná témata v NCO NZO
  • Lokální refreshe jednotlivých týmů v krajích
  • Konference SPIS v Olomouckém kraji
  • Workshop v rámci konference VLA Hradec Králové
  • A další…