Peer podpora 2016

Psychosociální podpora zdravotníkům, která vychází z principů Critical Incident Stress Managementu (CISM), je založena především na kolegiální (peer) podpoře. Peer podpora SPISu je jako možnost psychosociální péče pro zdravotnické pracovníky dostupná ve většině ZZS, s výjimkou ZZS KVK. V roce 2016 vytváří vlastní peer tým ZZS HMP a připravuje jej k činnosti. Kolegiální podpora nadále probíhá v několika FN – Ostrava, Olomouc, Hradec Králové, a dalších zdravotnických zařízeních, jako jsou nemocnice Liberec, Masarykův onkologický ústav Brno, nemocnice Havířov… První peery má v činnosti také FN Královské Vinohrady. Vycvičení peeři jsou zatím, byť dosud neorganizovaní oficiálně, v řadě dalších.

Přes omezené kapacity systému, často plnou dobrovolnost peerů a stále nedostatečnou informovanost o službě, dále meziročně narůstá poptávka zdravotníků po možnosti využití této služby. V roce 2016 byla podpora v rámci SPIS poskytnuta více než šesti stovkám zdravotníků v ČR. K nejčastějším nadlimitně zatěžujícím událostem, kdy je psychosociální podpora v rámci SPISu vyžadována, patří situace úmrtí (jak pacienta, tak i blízké osoby nebo kolegy), pocit vlastního selhání zdravotníka, napadení či zranění při výkonu profese, nehoda sanitního vozidla, ale také kupříkladu situace pracovních konfliktů a iatrogenní poškození pacienta. Ze sledovaných kategorií vyplývá, že službu využívají nejvíce NLZP (429), ale v řadě případů také lékaři (50), sanitáři (23), operátorky (23) či řidiči ZZS (48).

Graf využití peer a psychologické podpory zdravotnickými pracovníky v rámci SPIS: