IX. pracovní konference SPIS

Ve dnech 16.-18.10.2016 proběhla v hotelu Hluboký Dvůr v Hrubé Vodě již IX. Pracovní konference SPIS pod názvem Hranice peer a intervenční péče. Konference se zúčastnilo 110 členů. Záštitu poskytla Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje a Fakultní nemocnice Olomouc.
V neděli dopoledne po uvítání hostů a účastníků konference byl zahájen oficiální program konference, přednášky se střídaly s workshopy, na které se přihlašovali účastníci dle svého výběru. Závěr dne byl zakončen představením Alfréda Strejčka a Jitky Molavcové Oráč a smrt.
Program pondělního dopoledne byl věnován hlavnímu tématu konference – Hranicím peer a intervenční péče. Na všech, kteří se zúčastnili diskuze, bylo vidět, že je toto téma velmi živé a dotýkající se každého z nás. Výstupem diskuze bylo vytvoření základu obecných zásad pro peery. V pondělí večer proběhla schůzka krajských koordinátorů. Celé jednání bylo věnováno tvorbě nového oficiálního webu.
Poslední den byl věnován pouze workshopům na různá témata. Zde je malá „ochutnávka“ všeho, co mohli účastníci IX. Pracovní konference SPIS během celé konference absolvovat – Mgr. Zdeněk Kubíček – Kazuistiky zpracované pomocí Balintovské skupiny, PhDr. Blanka Čepická – Supervize ve skupině, Tomáš Hes – Úvod v peer/intervenční péči, Mgr. Vendula Kolářová – „Kam až?“ Umíme péči odmítat, ukončit, předat?, PhDr. Zuzana Fajtlová – Kdy samotná intervence překročí naše hranice, Mgr. Iveta Nováková Knížková – Ukončení intervence – edukace, závěr intervence, PhDr. Lukáš Humpl – Práce s intervenčními kazuistikami, PhDr. Libuše Novotná – Etické hranice – dilemata v poskytování psychosociální podpory, PhDr. Lenka Fromlová – Perinatální ztráty a úmrtí novorozenců, Mgr. Alexandra Škrobánková – Milá/milý…to jsem já, Dagmar Zvolánková – Síla rytmu – muzikoterapie.
Konference byla, i přes náročný program, účastníky hodnocena velmi kladně jako přínosná, ocenili především nabídku a různorodost workshopů, kde se mohli aktivně zapojit. Všem vedoucím workshopů i organizátorům patří veliký dík za její realizaci.

Mgr. Iveta Nováková Knížková

_________________________________________________________________________

Pracovní materiál – navržená doporučení k peer činnosti – 9. SPIS konference

  1. Peer má právo odmítnout, jestliže se aktuálně na poskytování podpory necítí.
  2. Peer má právo se ve své činnosti cítit osobně ohrožený.
  3. Při nezvládnutých (vlastních) tématech má peer povinnost předat toho, kdo jej oslovil jinému peerovi nebo ODZ
  4. Ocitne-li se peer v daný čas ve více rolích, pak si musí vybrat jenom jednu z nich a rozhodne-li se pro peer roli – musí být tato role emočně nevázaná.
  5. Čas na jedno peer-setkání by neměl překročit jednu hodinu
  6. Počet peer-setkání by neměl překročit tři.
  7. Úkolem peera je pojmenovat problém (ne řešit!) a poskytnout podporu
  8. Každý peer má podstupovat pravidelnou supervizi
  9. Peer-kompetence jsou dány certifikovaným výcvikem (t.č. NCO NZO Brno)
  10. Pro setkání má peer volit neutrální a bezpečné prostředí
Příspěvek byl publikován v rubrice Zprávy o nás a jeho autorem je Lukáš Humpl. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.